Enllaços destacats

NOVETATS

DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) PER A la INSTAL·LACIÓ DE CENTRE RECREATIU I ESPORTIU A GODELLA I PATERNA (VALÈNCIA)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021 ha aprovat la DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) sol·licitat per l'empresa FRONTENIS S.L. L'objectiu d'aquesta DIC és...

HOMOLOGACIÓ I PLA DE REFORMA INTERIOR "LLOMA LLARGA" DE BENAGUASIL (VALÈNCIA)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021, ha aprovat l'homologació i Pla de reforma interior denominat LLOMA LLARGA. El planejament proposat intervé, en la major...

S'APROVA EL CATALOGUE DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DE PALMERA (VALÈNCIA)

S'ha aprovat el Catalogue de Béns i Espais Protegits del Pla General de Palmera en la Comissió Territorial d'Urbanisme de València del dia 6/10/2021. Aquest Catàleg de Béns i Espais Protegits té...

APROVACIÓ DEL PLA GENERAL DE GESTALGAR (VALÈNCIA)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021 ha aprovat el Pla General de Gestalgar. El pla classifica com a sòl urbà 143.514 m², d'ells el sòl de barri antic,...