Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere APROVACIÓ DE DECLARACIONS D'INTERÉS COMUNITARI DE REGULARITZACIÓ EN LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE CASTELLÓ

APROVACIÓ DE DECLARACIONS D'INTERÉS COMUNITARI DE REGULARITZACIÓ EN LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE CASTELLÓ

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, celebrada el dia 8 de juliol de 2022, ha aprovat diverses DECLARACIONS D'INTERÉS COMUNITARI DE REGULARITZACIÓ.
Aquestes tramitacions se sol·liciten a l'empara del que es disposa en la Disposició Transitòria Vint-i-quatrena de regularització d'activitats industrials en sòl no urbanitzable, del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i són les següents:

• DTR-DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI PER A REGULARITZACIÓ D'INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE FORMATGES I POSTRES ARTESANALS EN ALQUERÍES.

DTR-DIC PER A REGULARITZACIÓ D'INDÚSTRIA DE TALLER DE FUSTERIA DE FUSTA A CINCTORRES.

DTR-DIC PER A REGULARITZACIÓ D'INDÚSTRIA D'ALMÀSSERA PER A EXTRACCIÓ I ENVASAMENT D'OLI D'OLIVA I COMERCIALITZACIÓ DE FRUITA SECA A TRAIGUERA.

Aquestes Declaracions, pretenen regularitzar la situació d'activitats preexistents, amb vista a que puguen obtindre l'autorització ambiental de la qual manquen.
Totes aquestes DIC contribueixen a la consolidació de l'ocupació en la seua zona d'influència i consoliden indústries completament desenvolupades i amb activitat.