Actuacions en participació pública

Actuacions en participació pública

PARC SAGUNT

PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA "PARC SAGUNT II", aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en sessió de 23 de febrer de 2022.

 

AEROPORT DE CASTELLÓ

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE L'AEROPORT DE CASTELLÓ

1) El document pot examinar-se en la pàgina web:

https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/inicio

En l'apartat de «consulta plans» s'ha de seleccionar després en el desplegable de la província de Castelló i buscar en el municipi de Benlloc, en el qual apareix el Pla especial de l'Aeroport.

2) Enquesta del Pla de Participació Pública de l'Aeroport de Castelló

Entrar en l'enquesta