Visualització de contingut web

Prestació del servei

  • Àrea de Prestació Conjunta de València

    • ORDRE 7/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'àrea de prestació conjunta de València.
    • RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descansos obligatoris en la prestació de serveis de taxis en l'Àrea de Prestació Conjunta de València per a l'any 2021, i s'aprova el calendari dels dies festius.
  • Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant

    • ORDRE 5/19, de 20 de desembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant.
    • RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual s'estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant duran l'any 2021