Inspecció, sancions i reclamacions

Inspecció, sancions i reclamacions

Tràmits

Concepte Tràmit Taxa
Inspecció, sancions i reclamacions    

TECG - Presentació de denúncies, reclamacions i queixes en matèria de transport terrestre.

Informació del tràmit al web del PROP  

TECG - Aportació d'escrits i documents en procediments sancionadors per infraccions a la normativa de transport terrestre.

Informació del tràmit al web del PROP  
TECG - Aportació de documentació requerida en inspeccions en matèria de transport terrestre per carretera Informació del tràmit al web del PROP  
TECG - Tramitació de pagament voluntari de sancions en màteria de transport Informació del tràmit al web del PROP  

 

Consultes

Consulta d'Autoritzacions de Transport de la CV (Escolar, Universitari, Treballadors)

Consulta de comunicacions de recollida de viatgers en ports i aeroports de la Generalitat Valenciana