Certificat de conductor de països no pertanyents a la Unió Europea - Què es?

Certificat de conductor de països no pertanyents a la Unió Europea - Què es?

A partir del dia 19 de març del 2003 serà exigible un certificat per a desenrotllar l'activitat de conductor assalariat, tant en transport públic com a privat complementari, de mercaderies o de viatgers amb autobús, per part dels nacionals de tercers països no pertanyents a la Unió Europea.