Targeta acreditativa de la vigència del CAP del conductor - Vigència

Targeta acreditativa de la vigència del CAP del conductor - Vigència

La dita targeta s'expedirà amb un període de vigència màxim de cinc anys.