Exàmens - Pròximes convocatòries

Exàmens - Pròximes convocatòries

  • Resolució de 7 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transportes per a l'any 2023. [2022/9442]