Visualització de contingut web

Competències - Castelló

Ports Competències
Les Fonts Gestió indirecta per concessió dependent de la Generalitat
Orpesa Gestió indirecta per concessió dependent de la Generalitat
Vinaròs Gestió indirecta per concessió en el port de la Generalitat i gestió directa d'amarratges públics
Burriana Gestió indirecta per concessió en el port de la Generalitat i gestió directa d'amarratges públics
Benicarló Gestió directa d'amarratges públics
Peníscola Gestió directa d'amarratges públics
Castelló Port de l'Estat