Seguretat viària

Nom Data de publicació
carpeta Anàlisi d’accidentalitat
carpeta Mapes d'accidentalitat
carpeta Taules de dades
pdf Evolució de l'accidentalitat 2003-2017 20/07/2018
pdf 2015_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 10/05/2016
pdf 2016_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 27/07/2017
pdf 2016_Resum executiu de Seguretat Viària 27/07/2017
pdf 2017_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 25/04/2019
pdf 2017_Resum executiu de Seguretat Viària 25/04/2019
pdf 2018_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 19/11/2019
pdf 2019_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 31/03/2021
carpeta Guies i recomanacions
carpeta Recomanacions per a la millora de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2003-2004)
carpeta Reductors de velocitat i passos reductors de vianants
pdf Guia per a la redacció de l'annex de seguretat viària 05/05/2014
pdf Marginals de carreteres (del pla de seguretat viària 2003-2004) 05/05/2014
pdf Pàgines grogues de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2013-2014) 05/05/2014
pdf Recomanacions Glorietes CITMA 2015 05/05/2014
pdf RECOMANACIONS SOBRE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES EN CARRETERES DE CARACTERÍSTIQUES REDUÏDES 11/07/2018
pdf Recursos didàctics DGT per usuaris de la bicicleta 03/04/2019
pdf Problematica de les rotondes partides (Pla03-04) 05/05/2014
pdf Recomanacions per a la millora de la seguretat viària dels motociclistes a les carreteres de la Ctat Valenciana 22/06/2017
carpeta Jornades Cursos i Congressos de seguretat viària
carpeta Consideracions sobre la norma de protecció de motociclistes a la Ctat Vcna - 2010
carpeta Seguretat viària en zona urbana - 2010
pdf La seguridad vial en época de crisis (VI congrés seguretat viària) – 2013 05/05/2014
carpeta Plans i programes
carpeta Programa de Seguretat Viària 2013-2014
carpeta Programa de Seguretat Viària 2015-2016
carpeta Programa de Seguretat Viària 2018-2019
carpeta PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIÀRIA
pdf Llibre blanc sobre protecció de persones usuàries de bicicleta a la Comunitat Valenciana 12/09/2017