Àrees d'interés

Àrees d'interés

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic de la Secció de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de la conselleria, la qual cosa permet obtindre de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca.
 

Urbanisme i Ordenació del Territori

Urbanisme i Ordenació del Territori