Publicacions periòdiques

Publicacions periòdiques

  • Publicacions seriades: referències de les diferents revistes, publicacions seriades, etc. que arriben al nostre fons documental per compra, intercanvi o donació