Visualització de contingut web

La biblioteca

 


La biblioteca de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està gestionada pel Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental.

 

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (CA9O) - Torre 1 - Planta 14
C/ De la Democràcia, 77 - 46018 València
Telèfons: 961208112 - 961208110 - 961208111
Correu: doc_cit@gva.es
Web del Servei

Instal·lacions

La biblioteca està situada al Centre de Documentació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (CA9O), a l'edifici B0 del complex, juntament amb la resta de biblioteques de les conselleries que tenen aquí la seua seu.

Mapa de situació

Disposa d'una completa col·lecció d'obres de referència, amb una zona de lectura on es pot consultar qualsevol dels documents de la biblioteca. També existeixen llocs de consulta per accedir al catàleg en línia (OPAC) i una persona per atendre les peticions d'informació.

    

Instal·lacions

Matèries

La biblioteca de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és una biblioteca especialitzada els fons de la qual es constitueixen en funció de les matèries que són o han sigut competència de la conselleria.

Actualment, aquestes matèries són: obres públiques, urbanisme, ordenació del territori, paisatge, transports, logística, mobilitat, ports, costes, aeroports…

També es poden trobar fons relacionats amb altres matèries que van ser competència de les extintes 'Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori', ‘Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient', ‘Conselleria d'Infraestructures i Transport' i ‘Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports': habitatge, arquitectura, recursos hidràulics, medi ambient, energia, telecomunicacions… ; així com matèries de caràcter general: economia, dret, biblioteconomia i documentació, igualtat de gènere…

En la seua condició de biblioteca especialitzada, forma part de la Xarxa de Biblioteques i Centres de Documentació de la Generalitat Valenciana (BEGV).

Públic usuari

Intern:

El personal de la Conselleria, que té accés a tots els serveis que s'ofereixen, incloent la sol·licitud d'adquisició de documents i subscripcions, préstec bibliotecari i interbibliotecari, servei de reprografia, servei de referència i peticions d'informació

Extern:

El personal de la Generalitat Valenciana, que té a la seua disposició els serveis de consulta del catàleg, consulta en sala, préstec interbibliotecari i peticions d'informació.

Professionals, investigadors i investigadores, i públic en general, que només tenen accés als serveis de consulta del catàleg, consulta en sala i peticions d'informació.

Productes i serveis

Productes

 • Catàleg de recursos informatius i documentals "Arena": Accés lliure per a la consulta dels fons documentals i bibliogràfics especialitzats en matèries competència d'esta Conselleria.
 • Butlletí de sumaris (Bolsum): servei d'alerta informativa mensual on es recullen els continguts d'una selecció de revistes especialitzades
 • Fons editorial: relació de les publicacions editades per esta Conselleria, així com les editades en col·laboració amb altres entitats.
 • Fonts estadístiques: difusió d'informació estadística sobre temes competència de la nostra Conselleria, classificada per entitats i matèries
 • Novetats legislatives: servei d'alerta i difusió de novetats legislatives, agrupades temàticament, en els àmbits local, autonòmic, estatal...
 • Activitat parlamentària: llistat de preguntes, compareixences, interpel·lacions, etc., presentades en les Corts Valencianes relacionades amb les matèries competència d'esta Conselleria i que han estat publicades en el Diari de Sessions o en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
 • Notícies a la web
 • En col·laboració amb la Unitat d'Igualtat, selecció i tractament de materials i notícies relacionades amb les polítiques d'igualtat de gènere

Serveis

 • Consulta del catàleg de la biblioteca "ARENA"
 • Consulta en sala
 • Servei de referència
 • Cerques bibliogràfiques i documentals a la carta
 • Difusió a través de butlletins (novetats, sumaris...)
 • Sol·licitud de fotocòpies i reprografia
 • Servei de préstec (ús intern)
 • Gestió d'adquisició de documents i subscripcions (ús intern)