Noticies

Novetats Legislatives

Urbanisme ; Funció Pública ; Medi Ambient ; Costes

Actualizació: Activitat Parlamentària: IX Legislatura

Iniciatives presentades en les Corts Valencianes en setembre i octubre de 2015

Novetats Legislatives

Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ; Sòl. i Rehabilitació urbana ; Prevenció del risc d'inundació ; Reglament Orgànic i Funcional: correció d'errades