Visualització de contingut web

Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzada la inscripció. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
9757 Lloguer d'embarcacions de recreació      
TECG - Declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

Acrobat reader

TECG - Declaració responsable per a la renovació de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

Acrobat reader

TECG - Aportació de documentació requerida a un expedient de declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació, del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.  Prop

Acrobat reader