Fonts estadístiques

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Informació estadística que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria de construcció segons àrees d'activitat.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana

Presenta per a cada municipi la seua denominació oficial i la relació d'entitats, nuclis i disseminats existents amb detall de la població respectiva, tot això a 1 de gener de cada any.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Transport

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics relacionats amb el transport per ferrocarril, aeri, marítim i per carretera.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Dades històriques i altres estudis

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics i dades històriques sobre construcció i transport.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Atles Digital de les Àrees Urbanes

Conjunt de dades i d'indicadors sociodemogŕafics, econòmics, d'urbanisme i habitatge, del territori espanyol. Permet construir informes i mapes temàtics a partir d'aquestes dades.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Habitatge i actuacions urbanes

Informació que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics a partir de l'any 2001.

Ports de l'Estat - Anuaris estadístics

Anuaris amb dades estadístiques portuàries que recullen principalment les dades del tràfic de mercaderies dels diferents ports espanyols. Disponible a partir de l'any 2000.

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica - Observatori Valencià de l'Habitatge

Òrgan consultiu sobre el mercat immobiliari residencial. Disposa d'informes, indicadors i estadístiques que mostren la situació al llarg dels anys. Disposa d'un visor cartogràfic.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Estimacions de llars a nivell subprovincial

Les Estimacions de llars a nivell subprovincial proporcionen informació amb desagregació territorial comarcal sobre llars segons grandària i tipus.

OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)

La seva funció és principalment econòmica, però s'ha anat ampliant a altres camps com són la ciència, tecnologia, agricultura, educació, etc.

— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 27 resultats