urbanisme i ordenació del territori

Ves enrere INDE: informació i debat

INDE: informació i debat

BUTLLETÍ DE SUMARIS - LLISTA DE REVISTES

INDE: informació i debat

Fitxa de la revista

Títol:
INDE: informació i debat
ISSN:
1134-0223
Matèries:
Arquitectura i Habitatge
Urbanisme i ordenació del territori
Periodicitat:
Mensual
OBSERVACIONS:
Fons existents: (2000-2001) 2002-2003 (2004-2007) 2008 (2009-2010)
Disponible en:
Servei de Documentació Publicacions i Estadística Departamental
Estat de la Publicació:
Tancada


Sumaris