Programació

Programació

Objectius:

L'objectiu principal en el qual s'emmarquen les actuacions cofinançades pel Programa FEDER 14-20 consisteix a afavorir un creixement respectuós amb el medi ambient i la lluita contra els efectes del canvi climàtic (Eix prioritari 6).

Eix prioritari 6: Creixement respectuós amb el medi ambient i lluita contra els efectes del canvi climàtic

Objectiu temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

6.C. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural

O.E.6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interés turístic

Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació