Novetats

« Ves enrere

TEXT REFÓS DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I HABITATGE.

Urbanisme

TEXT REFÓS DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I HABITATGE.

PUBLICAT EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I HABITATGE. 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16/07/2021, s'ha publicat el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

(https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf). 

El text refós aprovat pel Consell, en compliment del mandat contingut en la Llei 3/2020, de 30 de desembre:

  • Inclou, degudament aclarides i harmonitzades, totes les modificacions incorporades en la llei des de la seua entrada en vigor
  • L'elaboració d'un text únic incrementa la seguretat jurídica.
  • El text refós s'ha adaptat a les normes del llenguatge inclusiu.


CONSULTA TAULA EQUIVALÈNCIA ARTICLES TEXT REFÓS