Institut Nacional d'Estadística

Ves enrere Institut Nacional d'Estadística - Condicions de vida

Institut Nacional d'Estadística - Condicions de vida

 

Conté:

Enquesta de condicions de vida

Enquesta de pressupostos familiars

Enquesta sobre centres d'atenció a persones sense llar

Enquesta a les persones sense llar

Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars

Indicadors de qualitat de vida

Indicadors urbans

Enquesta d'ocupació del temps

Panell de llars de la Unió Europea

Altres enquestes de pressupostos familiars