Metrovalencia il·lumina de color violeta els accessos a les estacions de Colón i Alameda com a mostra de suport a la commemoració del 25 de novembre

24/11/2021
Metrovalencia il·lumina de color violeta els accessos a les estacions de Colón i Alameda com a mostra de suport a la commemoració del 25 de novembre

- L'empresa pública se suma a les accions previstes en el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Contra les Dones
- Els teleindicadors i les màquines d'autovenda de títols de València i Alacant ofereixen missatges de conscienciacióFerrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) il·luminarà aquesta setmana de color violeta els accessos principals a les estacions de Colón i Alameda de Metrovalencia, que coincideix amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el dijous, 25 de novembre.

La il·luminació s'ha instal·lat en part de l'accés principal a l'estació de Colón i els quatre accessos a la d'Alameda des del llit del riu. FGV ha previst que el color violeta d'aquestes zones es mantinga des del 24 de novembre fins a l'1 de desembre, entre les 18 hores i la finalització del servei.

Paral·lelament, l'empresa pública ha activat un any més la difusió de missatges a les estacions i les parades de Metrovalencia i TRAM d'Alacant. Aquestes iniciatives les promou la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat d'FGV, integrada per membres de la direcció de l'empresa i representants sindicals.

Amb motiu del 25-N, a més, enguany s'ha publicat el quadernet 'Ajudes en cas de violència de gènere', en el qual s'ofereix informació a totes les persones que treballen en FGV sobre la xarxa de suport i els recursos existents per a les dones víctimes de violència de gènere i sobre drets laborals de les víctimes.

Aquest document compleix una de les mesures del Pla d'igualtat d'FGV: realitzar accions de sensibilització a la plantilla sobre com actuar i ajudar la treballadora víctima de violència de gènere.

En aquest quadern també es recorda que en FGV hi ha un protocol d'atenció laboral per a les treballadores víctimes de violència de gènere: hi ha una persona de referència designada dins de Recursos Humans a la qual poden dirigir-se, i també està regulat un procediment de protecció de dades de les treballadores víctimes d'aquesta violència. FGV ofereix un procediment d'actuació en cas d'assetjament o agressió sexual en les nostres instal·lacions.

Al seu torn, com a part de les mesures incloses en el desenvolupament del Pla d'igualtat, durant aquest any s'ha impartit també formació en igualtat a personal d'atenció al client, circulació i conducció.

En aquesta formació s'han inclòs aspectes com, per exemple, maneres i manifestacions de la violència i l'assetjament contra les dones, les xarxes de suport i polítiques públiques per a previndre la violència, i la intervenció en cas de presenciar un acte de violència durant el treball: detecció, intervenció i denúncies, tracte amb la víctima i l'agressor.

Procediment d'actuació

FGV també té un procediment d'actuació davant de possibles casos d'assetjament o agressió sexual a viatgeres de Metrovalencia i TRAM d'Alacant. A més, aquest document recull les principals línies de millora per a la prevenció i el tractament de les agressions sexuals.

FGV estableix que qualsevol cas d'assetjament o agressió sexual ocorregut en les seues instal·lacions s'ha de comunicar al coordinador/a de seguretat al lloc de comandament perquè puga contactar amb les Forces de Seguretat de l'Estat, en cas de necessitat.

L'agredit/ida o qualsevol altra persona que conega l'agressió pot contactar mitjançant una telefonada amb el 112 o els telèfons d'atenció al client de Metrovalencia (900 46 10 46) i TRAM d'Alacant (900 72 04 72).

També es poden avisar vigilants de seguretat o qualsevol agent d'FGV que es trobe en les instal·lacions, així com donar un avís des dels intèrfons de les estacions i les parades.

Arxius relacionats