Ferrocarrils de la Generalitat adjudica els treballs d'inspecció tècnica i la redacció dels projectes de rehabilitació d'edificis i estacions

21/07/2021
Ferrocarrils de la Generalitat adjudica els treballs d"inspecció tècnica i la redacció dels projectes de rehabilitació d"edificis i estacions

- Els treballs a Alacant inclouen la redacció del projecte constructiu per a rehabilitar el complex arquitectònic de l'estació de La Marina
- El contracte compta amb un pressupost de 794.827,65 euros, IVA inclòs, i afecta infraestructures de València i AlacantFerrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat els treballs d'inspecció tècnica i redacció dels projectes de rehabilitació d'alguns dels seus edificis de València i Alacant.

El contracte s'ha adjudicat en dos lots corresponents a València i Alacant per un import conjunt de 794.827,65 euros, IVA inclòs. El primer dels apartats ha correspost a l'UTE CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, SL - Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL - IBIM Building Twice, SL i realitzarà els estudis relatius a la xarxa d'FGV a València, per import de 311,792,70, IVA inclòs.

El segon lot, corresponent als immobles d'Alacant, s'ha adjudicat a l'UT San Juan Arquitectura, SL - Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, SA (CEMOSA) amb un pressupost de 483.034,95 euros, IVA inclòs.
Les actuacions incloses preveuen l'alçament topogràfic de tots els edificis de superfície i de les subestacions subterrànies incloent-hi les zones annexes, de manera que puga servir per a implementar-hi la metodologia BIM segons els estàndards d'FGV.

També està previst realitzar un estudi complet de patologies que permeta l'avaluació de l'estat de conservació de cada edifici, que indique els desperfectes apreciats, les possibles causes i les mesures prioritàries recomanables per a assegurar-ne l'estabilitat o rehabilitar-ne les dependències i adequar-les a l'ús a què es destinen.

Amb aquestes inspeccions i aquests estudis FGV s'adapta al que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, en la qual es fa referència, entre altres qüestions, a l'obligació de conservació, rehabilitació i inspecció periòdica d'edificacions.

Aquests treballs permetran obtindre un o més documents que reunisquen les condicions d'un projecte bàsic o de construcció i que puguen ser licitats per FGV per a construir l'obra projectada en aquests.

Alacant

Els treballs previstos en la xarxa d'FGV a Alacant inclouen la redacció del projecte constructiu per a la rehabilitació del complex arquitectònic d'estació de La Marina, amb la finalitat de definir un nou concepte de les diferents edificacions i zones afectades, i posar en valor les estructures existents, utilitzades en el passat com a taller, depòsit, magatzem de material i vestuaris i oficines de personal.

A més, d'altra banda, FGV preveu també la integració dels espais oberts al públic i d'ús ferroviari per a integrar-los en la trama urbana existent i obrir-los a la ciutadania i a la mar.

Arxius relacionats