Política Territorial aprova la modificació puntual del Pla general d'Elx per a l'ampliació del Parc empresarial

20/07/2021
Política Territorial aprova la modificació puntual del Pla general d"Elx per a l"ampliació del Parc empresarial

- Es tracta d'un augment del 25 % de la superfície de l'enclavament industrial elxà, és a dir, s'hi afigen 600.000 metres quadrats
- L'objectiu és crear un sector de nou desenvolupament mitjançant el canvi de la classificació del sòl, que passa de ser no urbanitzable comú a urbanitzable
- España destaca el treball conjunt de la Generalitat i l'Ajuntament d'Elx per a afavorir un urbanisme que propicie "l'activació econòmica, la creació d'empreses i la generació d'ocupació"La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, ha aprovat aquest dimarts la modificació puntual del Pla general d'Elx per a l'ampliació del parc empresarial. Es tracta d'un augment del 25 % de la superfície de l'enclavament industrial elxà, és a dir, s'hi afigen 600.000 metres quadrats.

Aquesta acceptació se circumscriu en el procés iniciat per l'Ajuntament d'aquesta ciutat per a millorar-ne, quantitativament i qualitativament, l'oferta de sòl per a activitats econòmiques amb l'objecte de reforçar el sistema industrial existent i potenciar la creació d'ocupació estable i sostenible.

Així, l'objectiu de l'aprovació és crear un sector de nou desenvolupament, mitjançant el canvi de la classificació del sòl del Pla general vigent, de manera que passe de ser sòl no urbanitzable comú a sòl urbanitzable.

"Darrere d'aquesta actuació, que suposa una fita i una notícia important per a la ciutat, hi ha un gran esforç i treball entre l'Ajuntament i la Generalitat que ara culmina amb aquesta aprovació", ha destacat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Aquesta iniciativa ?ha explicat el titular d'Obres Públiques? posa en relleu la importància que té el parc empresarial d'Elx a la Comunitat Valenciana i demostra que les administracions han de treballar perquè l'urbanisme afavorisca l'activació econòmica, la creació d'empreses i la generació d'ocupació".

Inexistència de superfícies industrials

En l'actualitat no hi ha a Elx superfícies industrials suficients per a atendre aquestes noves necessitats de sòls per a activitats econòmiques. Els polígons industrials tradicionals no estan preparats, urbanísticament i funcionalment, per a rebre noves implantacions industrials de qualitat, siga per l'absència de sòl, siga perquè el disponible es caracteritza per la dimensió reduïda del parcel·lari.

A més, en l'estudi d'alternatives d'ubicació es posa de manifest que en l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) la plataforma industrial Elx Parc Empresarial constitueix un àmbit estratègic del territori, la qual cosa possibilitaria l'ampliació i el complement de la seua superfície per a atendre aquestes noves necessitats específiques.

Arxius relacionats