Urbanisme i Ordenació del Territori

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Atles Digital de les Àrees Urbanes

Conjunt de dades i d'indicadors sociodemogŕafics, econòmics, d'urbanisme i habitatge, del territori espanyol. Permet construir informes i mapes temàtics a partir d'aquestes dades.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

Dividit en territori, construcció, habitatge i transports. Permet accedir a dades estadístiques sobre llicències d'obres, superfície del terme municipal o compravenda d'habitatges.