Transports i Logística

« Ves enrere

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Aforaments i Anàlisi d'accidentalitat

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Aforaments i Anàlisi d'accidentalitat

Aforaments: Conté dades recollides en campanyes anuals de la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és donar a conèixer el tràfic que demanda cadascuna de les carreteres mitjançant informes i mapes de tràfic.

 

Anàlisi d'accidentalitat: Memòries de seguretat vial des de l'any 2003 fins a l'actualitat, inclou mapes d'accidentalitat segons el nivell de gravetat dels accidents i taules de dades d'accidentalitat per províncies i carreteres.