Transports i Logística

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Aforaments i Anàlisi d'accidentalitat

Conté dades anuals sobre la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana. Informes, mapes de tràfic i memòries d'accidentalitat.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Transport

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics relacionats amb el transport per ferrocarril, aeri, marítim i per carretera.

Eurostat - The UE in the world

Editions: 2015-2016, 2018, 2020-

Ports de l'Estat - Anuaris estadístics

Anuaris amb dades estadístiques portuàries que recullen principalment les dades del tràfic de mercaderies dels diferents ports espanyols. Disponible a partir de l'any 2000.

Institut Nacional d'Estadística - Transport

Estadístiques de transport de viatgers i característiques estructurals i econòmiques de les empreses dedicades al transport.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

Dividit en territori, construcció, habitatge i transports. Permet accedir a dades estadístiques sobre llicències d'obres, superfície del terme municipal o compravenda d'habitatges.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Transport i comunicació

Dades estadístiques sobre transport urbà, tràfic per carretera, tràfic aeroportuari i tràfic marítim.