Altres temes

« Ves enrere

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Pla Valencià d'Estadística

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Pla Valencià d'Estadística

El Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument d'ordenació, planificació i promoció de l'activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions que han de dur-se a terme per l'organització estadística pública durant el seu període de vigència. La seua aprovació correspon a les Corts i la seua execució s'ha d'ajustar als principis que regixen l'activitat estadística pública valenciana fixats en el nostre marc normatiu bàsic, la Llei 5/1990, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.