Altres fonts

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica - Observatori Valencià de l'Habitatge

Òrgan consultiu sobre el mercat immobiliari residencial. Disposa d'informes, indicadors i estadístiques que mostren la situació al llarg dels anys. Disposa d'un visor cartogràfic.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball - Conjuntura Econòmica Valenciana

Síntesi d'Indicadors Econòmics Conjunturals de l'Economia valenciana i el seu entorn

OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)

La seva funció és principalment econòmica, però s'ha anat ampliant a altres camps com són la ciència, tecnologia, agricultura, educació, etc.