Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Fitxes municipals

Taules i gràfics que representen l'evolució de la població dels municipis de la CV des de 2003

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Estimació d'indicadors provincials d’equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars

Indicadors anuals (de 2014 a 2019) d'equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars de la Comunitat Valenciana

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana

Presenta per a cada municipi la seua denominació oficial i la relació d'entitats, nuclis i disseminats existents amb detall de la població respectiva, tot això a 1 de gener de cada any.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Estimacions de llars a nivell subprovincial

Les Estimacions de llars a nivell subprovincial proporcionen informació amb desagregació territorial comarcal sobre llars segons grandària i tipus.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Indicadors socials de la Comunitat Valenciana

Recull indicadors i dades estadístiques en matèria de: educació, salut, treball, habitatge, participació, gènere, protecció i exclusió social.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Document en PDF a partir de l'any 2008, que recull indicadors poblacionals d'economia, treball i societat referents als ciutadans de la CV comparant-los amb la resta de la població.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

Dividit en territori, construcció, habitatge i transports. Permet accedir a dades estadístiques sobre llicències d'obres, superfície del terme municipal o compravenda d'habitatges.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Construcció i habitatge

Dades estadístiques sobre la construcció, el preu de l'habitatge, nombre d'edificis i enquestes sobre la indústria de la construcció.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Enquesta Condicions de vida

Dades anuals per a la Comunitat Valenciana, de persones i llars, relacionats amb les condicions de vida segons diverses variables de classificació, de manera que permet conèixer la seua estructura...

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Transport i comunicació

Dades estadístiques sobre transport urbà, tràfic per carretera, tràfic aeroportuari i tràfic marítim.