Economia y Finances

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Fitxes municipals

Taules i gràfics que representen l'evolució de la població dels municipis de la CV des de 2003

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Informació estadística que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria de construcció segons àrees d'activitat.

Eurostat - The UE in the world

Editions: 2015-2016, 2018, 2020-

Institut Nacional d'Estadística - Índexs de preus de consum i habitatge

Conté l'evolució de preus de béns i serveis que consumeix la població així com l'evolució de la compravenda d'habitatges.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball - Conjuntura Econòmica Valenciana

Síntesi d'Indicadors Econòmics Conjunturals de l'Economia valenciana i el seu entorn

OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)

La seva funció és principalment econòmica, però s'ha anat ampliant a altres camps com són la ciència, tecnologia, agricultura, educació, etc.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Document en PDF a partir de l'any 2008, que recull indicadors poblacionals d'economia, treball i societat referents als ciutadans de la CV comparant-los amb la resta de la població.