Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Aforaments i Anàlisi d'accidentalitat

Conté dades anuals sobre la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana. Informes, mapes de tràfic i memòries d'accidentalitat.