Carreteres i Obres Públiques

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Aforaments i Anàlisi d'accidentalitat

Conté dades anuals sobre la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana. Informes, mapes de tràfic i memòries d'accidentalitat.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Informació estadística que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria de construcció segons àrees d'activitat.