Arquitectura i Habitatge

Ves enrere Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Enquesta Condicions de vida

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Enquesta Condicions de vida

 

Conté:

1. Ingressos de les llars privades i en general sobre la seua situació econòmica (la informació sobre ingressos està referida a l'any anterior al de l'enquesta).

2. Pobresa, manques i protecció social i igualtat de tracte.

3. Ocupació i activitat.

4. Jubilacions, pensions i situació socioeconòmica de les persones majors.

5. Habitatge i costos associats a la mateixa.

6. Nivell de formació, salut i efectes de tots dos sobre la condició socioeconòmica

 

Resultats detallats: Mòduls específics - Habitatge

La publicació presenta informació per a les següents variables:

 • Falta d'espai en l'habitatge
 • Disponibilitat de calefacció en l'habitatge
 • Disponibilitat d'aire condicionat
 • Temperatura adequada a l'hivern
 • Temperatura adequada a l'estiu
 • Satisfacció global amb l'habitatge
 • Accés a tendes d'alimentació
 • Accessibilitat als serveis bancaris
 • Accessibilitat als serveis postals
 • Accessibilitat al transport públic
 • Accessibilitat als serveis sanitaris d'atenció primària
 • Accés a centres d'ensenyament obligatori
 • Canvi d'habitatge segons motiu

 

Classificades segons:

 • Grandària del municipi
 • Tipus d'edifici
 • Trams d'ingressos anuals de la llar en 2006
 • Grandària de la llar
 • Sexe i edat de la persona de referència
 • Nacionalitat de la persona de referència