Arquitectura i Habitatge

Ves enrere Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

 

Conté:

Territori

Planejament urbanístic municipal

Qualificació i classificació del sòl

Construcció i habitatge

Estadística de Construcció d'Edificis

Llicencies municipals d'obra concedides segons tipus d'obra

Estadística de Transaccions Immobiliàries

Compravendes escripturades d'habitatges segons tipus 

Transports

Estadística del Parc Nacional de Vehicles

Parc de vehicles segons tipus de vehicle