Arquitectura i Habitatge

« Ves enrere

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

 

Conté:

Licitació oficial en construcció

Licitació Oficial per Comunitats Autònomes

Adjudicacions d'obra del Grup Fomento

Adjudicacions per CC.AA.

Obres en edificació (visats d'adreça d'obra dels Col·legis d'Arquitectes Tècnics)

Comunitat Valenciana

Visats d'adreça d'obra: Obra nova. Nº d'edificis segons destinació principal.

Visats d'adreça d'obra: Obra nova. Superfície a construir segons destinació principal.

Visats d'adreça d'obra: Obra nova. Pressupost d'execució segons destinació principal.

Visats d'adreça d'obra: Ampliació d'edificis. Nº d'edificis, superfície i pressupost d'execució segons destinació principal.

Visats d'adreça d'obra: Reforma i/o restauració d'edificis. Nº edificis i pressupost d'execució segons destinació principal.

Visats d'adreça d'obra: Obra nova, ampliació i/o reforma. Nº habitatges i superfície mitjana segons tipus d'obra i destinació principal.

Certificacions fi d'obra: Nº de certificats i nº d'edificis segons classe de promotor.

Certificacions fi d'obra: Nº d'habitatges segons promotor. Valor de liquidació (Ús residencial i no residencial).

Construcció d'edificis (llicències municipals d'obra)

Comunitat Valenciana.

Nombre d'edificis segons tipus d'obra. Comunitat Valenciana.

Superfície a construir segons destinació (milers m²). Comunitat Valenciana.

Nombre d'habitatges segons tipus d'obra. Comunitat Valenciana.

Índexs de producció de la indústria de la construcció (EIPIC)

Estructura de la indústria de la construcció

Índex de costos del sector de la construcció

Índex de revisió de preus d'obres estatals

Indicadors econòmics de la construcció

Actius, ocupats i aturats, total nacional; per anys

Consum de ciment, per anys