Arquitectura i Habitatge

Ves enrere Institut Nacional d'Estadística - Construcció i habitatge

Institut Nacional d'Estadística - Construcció i habitatge

Conté:

Índex de preus d'habitatge

Estadístic d'hipoteques

Estadística de transmissions de drets de la propietat

Estadística sobre execucions hipotecàries

Índexs de preus de materials i índexs nacionals de la mà d'obra

Censos de població i habitatges