Arquitectura i Habitatge

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Construcció

Informació estadística que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria de construcció segons àrees d'activitat.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Dades històriques i altres estudis

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics i dades històriques sobre construcció i transport.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Habitatge i actuacions urbanes

Informació que difon la Subdirecció General d'Estudis Econòmics i Estadístiques en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics a partir de l'any 2001.

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica - Observatori Valencià de l'Habitatge

Òrgan consultiu sobre el mercat immobiliari residencial. Disposa d'informes, indicadors i estadístiques que mostren la situació al llarg dels anys. Disposa d'un visor cartogràfic.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Estimacions de llars a nivell subprovincial

Les Estimacions de llars a nivell subprovincial proporcionen informació amb desagregació territorial comarcal sobre llars segons grandària i tipus.

Institut Nacional d'Estadística - Construcció i habitatge

Conté operacions estadístiques que l'INE i altres organismes elaboren de forma periòdica, amb informació sobre els preus de l'habitatge, compravenda, hipoteques, etc.

Institut Nacional d'Estadística - Índexs de preus de consum i habitatge

Conté l'evolució de preus de béns i serveis que consumeix la població així com l'evolució de la compravenda d'habitatges.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Indicadors socials de la Comunitat Valenciana

Recull indicadors i dades estadístiques en matèria de: educació, salut, treball, habitatge, participació, gènere, protecció i exclusió social.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

Dividit en territori, construcció, habitatge i transports. Permet accedir a dades estadístiques sobre llicències d'obres, superfície del terme municipal o compravenda d'habitatges.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Construcció i habitatge

Dades estadístiques sobre la construcció, el preu de l'habitatge, nombre d'edificis i enquestes sobre la indústria de la construcció.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Enquesta Condicions de vida

Dades anuals per a la Comunitat Valenciana, de persones i llars, relacionats amb les condicions de vida segons diverses variables de classificació, de manera que permet conèixer la seua estructura...