Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

« Ves enrere

Pla d'acció territorial de la comarca del Racó d'Ademuz

Pla d'acció territorial de la comarca del Racó d'Ademuz

Accés a la documentació (anunci, DOGV i document consulta prèvia).

Termini d'aportacions: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació en
la web (15 de gener del 2021).
Forma de participació: Les aportacions s'enviaran per correu electrònic a planificacion_territorial@gva.es indicant en l'assumpte "Consulta pública prèvia PAT Rincón de Ademuz".