audiència i informació pública

processos tancats

Projecte d'ordre de les bases reguladores de les ajudes destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l’elaboració d’instruments de planejament de minimització d’impactes territorials

Projecte d'ordre de les bases reguladores de les ajudes destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l’elaboració d’instruments de planejament...

Projecte de modificació del NUT de Castelló de la Plana.

Projecte de modificació del Art 3 de les Normes Urbanístiques Transitòries d'Urgència del municipi de Castelló de la Plana

Projecte de Decret del Consell pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori

Accés a la documentació: anunci DOCV i estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori     ...

Projecte de decret pel qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries

Anunci d' Informació pública de Projecte de decret pel qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la...

Mostrant 6 - 10 de 49 resultats
Articles per pàgina 5
de 10