audiència i informació pública

processos tancats

Projecte de decret, pel qual es desenvolupa el títol III de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, respecte als requisits de seguretat dels subsistemes del sistema ferroviari, règim d’autorització i posada en servei dels subsistemes d’instal·lacions fixes i els controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic

Projecte de decret, pel qual es desenvolupa el títol III de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, respecte als requisits de seguretat dels subsistemes del sistema ferroviari, règim d’autorització i posada en servei dels subsistemes d’instal·lacions fixes i els controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic

Accés a la documentació (anunci DOGV, projecte de decret)