Index of /auto/planes-accion-territorial/PAT Castello_vp_val/04 Plànols d'Ordenació

[ICO]Name

 PO_PAT Castelló_0_Índex Plànols d'Ordenació.pdf
 PO_PAT Castelló_1.1_Infraestructura Verda Ambiental.pdf
 PO_PAT Castelló_1.2_Infraestructura Verda Territorial.pdf
 PO_PAT Castelló_1.3_Infraestructura Verda Síntesi.pdf
 PO_PAT Castelló_1.4.1_Conflicte, Dissecció i Fragmentació_Efecte barrera de les infraestructures lineals.pdf
 PO_PAT Castelló_1.4.2_Conflicte desgast i fragmentació_fenòmens de conurbació.pdf
 PO_PAT Castelló_1.4.3_Conflicte desgast_Tractament de vores.pdf
 PO_PAT Castelló_1.5_Béns i Serveis de la infraestructura verda.pdf
 PO_PAT Castelló_1.6_Sòls amb baixa compatibilitat amb infraestructura verda.pdf
 PO_PAT Castelló_1.7_Regulacions Sectorials.pdf
 PO_PAT Castelló_1.8_Zonificació del sòl no urbanitzable.pdf
 PO_PAT Castelló_2.1_Propostes d'ordenació de mobilitat i infraestructures.pdf
 PO_PAT Castelló_2.2_Proposta de vies de ciclovianants.pdf
 PO_PAT Castelló_3_Hortes de proximitat en medi rural.pdf
 PO_PAT Castelló_4_Perímetre de protecció polígon del Serrallo.pdf