Vías ciclopeatonales - FEDER

VIES CICLOPEATONALS - FEDER

La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el centre directiu gestor de les operacions incloses en la Prioritat d'Inversió 6. «Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos», inclosa en el programa operatiu «Comunitat Valenciana FEDER 2014-20 PO» que va ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) en el marc de l'objectiu d'inversió per al creixement i l'ocupació.
 
De conformitat amb el que establix l'esmentat Programa Operatiu, les operacions es dirigiran a facilitar la utilització racional del territori, la seua personalització amb infraestructures que valoren els actius paisatgístics, culturals i visuals, i la connexió d'itineraris de vianants i carril bici entre pobles i ciutats. Estes intervencions s'aprofitaran de la presència en el territori valencià de municipis pròxims entre si, amb espais naturals i béns culturals. Este fet demanda l'impuls de noves fórmules de mobilitat, que fusionen l'ús sostenible del territori amb  activitats lúdiques amb un fort potencial de desenrotllament turístic, en el que cal destacar la trajectòria creixent del turisme d'interior i de medi rural.
 
El Programa Operatiu pretén desenrotllar una malla d'infraestructures verdes de comunicació accessibles i mediambientalment integrades, orientades a impulsar la posada en valor tant de l'entorn natural periurbà com de l'urbà i rural, connectant els espais naturals i culturals rellevants. D'esta manera es resoldrien els principals problemes existents en l'actual xarxa ciclopeatonal, que patix ben sovint de falta d'interconnectivitat i que, en els últims anys, s'ha vist desbordada per una demanda cada vegada major de ciclistes i vianants. Junt amb este objectiu, el Programa Operatiu ressalta la generació de nous nínxols d'ocupació basats en la conservació i gestió del patrimoni natural i cultural annex, que poden obtindre's com a retorn de l'explotació i manteniment d'estes infraestructures verdes.
 
Dins d'este Programa Operatiu s'inclouen les actuacions següents:
 
ACTUACIÓ PRESSUPOST km

Itinerari ciclopeatonal Prat de Cabanes – Torreblanca

376.376,53 €

13,60

Via ciclopeatonal de´l'Horta Sud a ciutat de València des de CV-400

6.484.743,97 €

3,00

Itinerari ciclopeatonal en el T.M. de Pobla de Farnals. (Tram I: Pobla de Farnals – V-21)

2.885.551,42 €

2,58

Anell Verd Metropolità de València. Tram sud (subtrams 1, 2 i 3)

7.823.919,38 €

15,95

Anell Verd Metropolità de València. Tram oest (subtrams 4 i 5)

4.141.080,80 €

16,00

Anell Verd Metropolità de València. Tram nord (subtrams 6 i 7)

2.650.296,16 €

12,30

Adequació Canal Real de San Juan (Tram El Rebollar - San Juan) i Cordell del Prado a Requena

674.447,16 €

21,00

Diverses actuacions en l'encreuament de la via Xurra i de la línia 3 de Metrovalencia amb el barranc del Carraixet

1.364.465,00 €

1,90

Carril bici junt amb desdoblament CV-32 des del PK 3+500 al 5+500. Camí de la Gombalda 

1.605.000,00 €

2,50

Passarel·la ciclopeatonal sobre la V-21 a Massalfassar 

462.122,00 €

0,15

Passarel·la de vianants en el PK 19+700 en la CV-35. Casablanca (La Pobla de Vallbona)

315.270,13 €

0,17

Via Verda Ojós Negres (Algimia d'Alfara - Albalat del Tarongers)

384.197,20 €

8,45

Via Verda Ojós Negres (Albalat dels Tarongers - Sagunt)  i la seua connexió amb la Via Xurra (Puçol - Sagunt)

2.728.692,09 €

16,00

Antic trenet Carcaixent-Tavernes. (Tram 3 Barraca d'Aigües Vives - Benifairó de la Valldigna)

674.100,00 €

5,40

Via Verda Ribera - Costera (Tram: Carcaixent – Xátiva)

3.831.999,00 €

16,00

Itineraris ciclopeatonals CV-500 i Albufera (Valencia - El Palmar - El Perellonet)

535.000 €

16,00

Itinerari ciclopeatonal junt amb desdoblament CV-865 (Elx - Santa Pola). PK 8+475 al 9+835

450.000 €

1,40
TOTAL 37.387.260,84 152,40