Visualització de contingut web

Ajudes per a la compra de bicicletes

AJUDES PER A LA COMPRA/ELECTRIFICACIÓ DE BICICLETES URBANES, I PER A l'ADQUISICIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL ELÈCTRICS

 

1.Com trobar la informació de l'ajuda?

Tota la informació sobre les ajudes estarà disponible en aquesta pàgina web, on es publicaran les Bases Reguladores de les ajudes, i les convocatòries d'ajuda.

 

2.Qui podrà sol·licitar l'ajuda?

L'ajuda la podran sol·licitar les persones residents en la CV

Es podrà sol·licitar una ajuda per persona física

 

3.Quins requisits s'han de complir per a poder sol·licitar l'ajuda?

L'únic requisit és ser persona física, resident en la CV

 

4.Quin és l'import de l'ajuda?

 • Per a l'adquisició de bicicletes elèctriques: 250 €. El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 1400 €, IVA inclòs.
 • Per a l'adquisició de bicicletes convencionals (no elèctriques): 75€, o 150 euros en el cas de bicicletes amb element de càrrega davanter per a transport de menors (bicicleta familiar). El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 500 €, IVA inclòs, o 700 euros en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega davanter per a transport infantil.
 • Kits d'electrificació de bicicleta: 200 €. El preu del kit d'electrificació no podrà ser superior a 600 €, instal·lació i IVA inclosos.
 • VMP elèctrics: 75 €. El preu del VMP no podrà ser superior a 450 €, IVA inclòs.

 

5.Quan es podrà sol·licitar l'ajuda?

L'ajuda es podrà sol·licitar quan s'haja publicat la convocatòria d'ajuda en el DOGV, en el termini que s'indique en la convocatòria.

 

6.Com se sol·licitarà l'ajuda?

 • La persona que desitge adquirir un vehicle/kit d'electrificació haurà d'acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatoria (Una relació d'aquests comerços estarà publicada en la pàgina web d'aquesta conselleria).
 • El comerç o botiga presentarà la sol·licitud d'ajuda, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda.
 • Posteriorment, l'Administració abonarà l'import de la subvenció al comerç o botiga.

 

7.Com poden les botigues adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Els comerços i botigues hauran de sol·licitar la seua adhesió, aportant per a això la documentació que s'indique en la convocatòria d'adhesió.

 

8.Quines condicions han de complir els comerços i botigues per a poder adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

 • Tindre un establiment físic en la CV
 • Ser un establiment autoritzat per a la venda de bicicletes/*VMP elèctrics i /o kits d'electrificació i complir els requisits de la convocatòria.

 

9.Quan poden els comerços i botigues sol·licitar adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Les sol·licituds d'adhesió es presentaran a partir de la convocatòria d'ajudes que es publicarà en el DOGV.

 

10.Com es realitzaran els tràmits?

 • Les persones compradores no necessiten realitzar cap tràmit amb l'Administració; la seua relació serà exclusivament amb el comerç adherit on adquirisquen el seu vehicle/kit d'electrificació.
 • Els comerços presentaran els seus tràmits electrònicament en la pàgina web d'aquesta conselleria.