Visualització de contingut web

Transport públic de viatgers per carretera - Procediments administratius

 

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Diligenciat de llibres de transport Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització per a transport públic de viatgers en autobús. Requerix certificat digital Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Sol·licitud d'autorització de nou quadre de tarifes d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento

TECE - Autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE).

Información del trámite en el PROP  
TECG - Modificació de les condicions d'explotació d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport públic de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Adscripció, substitució o baixa de vehicles afectes a una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Comunicació substitució vehicle per avaria. Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento