Taxis - Arreplegada de viatgers en ports i aeroports

Documentació
 

  • Sol·licitud de recollida de viatgers en ports i aeroports.

Ajuda per a emplenar i enviar la sol·licitud d'arreplega de viatgers en ports i aeroports

  1. Polseu en l'enllaç de la Sol·licitud d'arreplega de viatgers i    s'obrirà l'arxiu PDF.
  2. Ompliu-lo amb totes les dades sol·licitades
  3. Una vegada omplit GUARDEU el fitxer PDF en el vostre ordinador
  4. Obriu el vostre programa de correu i adjunteu el fitxer que heu  guardat per a enviar-lo a l'adreça de correu


         -> taxirecogida_valencia@gva.es

         -> taxirecogida_alicante@gva.es

         -> taxirecogida_castellon@gva.es