Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 7 d'octubre de 2019 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats provisionals d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 28 de setembre de 2019.

 

Les reclamacions contra l'acord del Tribunal que ha aprovat les esmentades qualificacions podran interposar-se per escrit en el termini de 10 dies, comptats des de l'endemà a l'exposició de les llistes, de conformitat amb el que preveu l'article seté de la Resolució de 19 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat (DOGV 27-09-2018).

 

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria