Calendari d'exàmens

2020

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi a les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020.

 

La presentació de sol·licituds serà exclusivament de manera telemàtica (article Quart, Resolució de 4 d'octubre).

Convocatòries

8 de febrer de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 16.12.2019 al 10.01.2020 (tots dos inclusivament)

30 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 02.03.2020 al 31.03.2020 (tots dos inclusivament)

26 de septembre de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 01.07.2020 al 27.07.2020 (tots dos inclusivament)