Calendari d'exàmens

2019

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

 

La presentació se sol·licituds serà exclusivament de forma telemàtica (artícle Quart, Resolució de 19 de setembre).

Convocatòries

2 de febrer de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 17.12.2018 al 08.01.2019 (ambdòs inclosos)

25 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 01.03.2019 al 29.03.2019 (ambdòs inclosos)

28 de setembre de 2019

Presentació de sol·licituds: Des del 01.07.2019 al 26.07.2019 (ambdòs inclosos)