Calendari d'exàmens

2017

Normativa

Convocatòries

4 de febrer de 2017

Presentació de sol·licituds: des del 26.12.2016 al 14.01.2017 (tots dos inclusivament)

20 de maig de 2017

Presentació de sol·licituds: des del 01.03.2017 al 31.03.2017 (tots dos inclusivament)

8 de juliol de 2017

Presentació de sol·licituds: des del 22.05.2017 al 10.06.2017 (tots dos inclusivament)

25 de novembre de 2017

Presentació de sol·licituds: des del 01.09.2017 al 30.09.2017 (tots dos inclusivament)