Visualització de contingut web

Sol·licitud general d'iniciació de procediments

Concepto Trámite Solicitud
Sol·licitud general d'iniciació de procediments    
Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori . (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat). Información del trámite en el PROP